3 dni w Toruniu

30 września 2021

KARTA WYCIECZKI DO TORUNIA
Cel i założenia programowe wycieczki:
Zwiedzanie Torunia. Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, a pod względem ilości zachowanych kamienic z okresu średniowiecza znajduje się na czołowym miejscu wśród miast południowego pobrzeża Bałtyku i Morza Północnego[1]. Został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na obszarze tym znajduje się ok. 1100 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Zwiedzanie: Muzeum Etnograficzne, Planetarium, Żywe Muzeum Piernika, Fort IV, Dom Kopernika, Makieta Średniowiecznego Torunia, Ratusz Staromiejski, Krzywa Wieża, Starówka z ruinami zamku krzyżackiego, Centrum Nauki Młyn Wiedzy …
Termin: 28-30 września 2021 r. ,
Klasy IV-VI z Głodnicy i Starej Huty,
Liczba uczestników: 18