Archiwum kategorii ‘Artykuły’

Ważniejsze publikacje dotyczące szkoły w latach 1991-1999

Ksiażki: Witold Bobrowski, Kaszubska Szkoła na Głodnicy, w: Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna, pod redakcją Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995. Witold Bobrowski, Kaszubska Szkoła na Głodnicy – szansa i nadzieja wyzwolenia, Głodnica – Gdynia 1996. Kazimierz Kossak-Główczewski, Szkice z edukacji regionalnej – Europa – Regiony – Kaszubi, Wydawnictwo Rumina, […]

Czytaj więcej »