Bal karnawałowy po europejsku

9 lutego 2016

Bal odbył się w szkole w Starej Hucie. Oj, działo się:
Program Balu Europejskiego, 9 luty 2016, 8.00- 13.00

• Powitanie
• Polonez
• Prezentacja europejskich strojów balowych
• Film o Europie
• Wstąpienie do europejskich organizacji takich jak: Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, Europol, G6
• Olimpiada
• Praca w organizacjach
• Europejskie tańce: kankan, walc i zorba
• Pizza
• Praca w organizacjach
• Rada Europy- prezentacje c
• Odśpiewanie hymnu Europy
• Dyskoteka europejska

Zadania do wykonania w organizacjach:
 Pokolorowanie flag państw Unii Europejskiej
 Uporządkować w pary zbiorów państw i ich stolic
 Narysowanie mapy Unii Europejskiej
 Nauka hymnu Europy w różnych językach: po polsku, kaszubsku, angielsku, niemiecku (w każdej organizacji inny język)
 Nauka powitania w różnych językach?