Dziwne lekcje

10 października 2014

Czasem mamy dziwne lekcje: budujemy zamki z piasku, gotujemy zupę z pokrzyw (jesienią) i szczawiu (wiosną), robimy obrazki ze sznurków, wędrujemy z kijkami po okolicy, chodzimy po linie …