Foki i morświny

8 grudnia 2015

W dniu 8.12.2015 r. odbyły się w SP w Starej Hucie i SP na Głodnicy warsztaty zorganizowane przy udziale Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego- „Błękitna Szkoła” w Helu. Zakres omawianych przez edukatora treści dotyczył ekologii i ssaków Morza Bałtyckiego. Zajęcia były skierowane dla uczniów klas 2-3 oraz 4-6. Celem warsztatów było m.in. kształtowanie u uczniów zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, poszerzenie wiedzy na temat ssaków Morza Bałtyckiego, wyrabianie szacunku do przyrody i jej bogactwa, budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo-badawczej. Zajęcia były przeprowadzone w sposób ciekawy i cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych uczniów.