Karnawałowo i patriotycznie

13 stycznia 2017

Program Balu Patriotycznego 13 stycznia 2017 roku w Starej Hucie:
• Rozpoczęcie balu polonezem,
• Prezentacja strojów,
• Nauka narodowych tańców polskich: krakowiaka, kujawiaka, mazura i oberka,
• Wysłuchanie legendy o Piaście Kołodzieju,
• Praca konspiracyjna w drużynach: „Reduta Ordona”,„Powstańcy Styczniowi”,„Dzieci Lwowa” i „Obrońcy Westerplatte”,
• Nauka piosenki „To wychowanie” zespołu T. Love,
• Posiłek regeneracyjny,
• Parada drużyn,
• Dyskoteka narodowa.

A w drużynach trzeba było:
• Wykonać ilustrację do legendy o Piaście Kołodzieju,
• Ułożyć hasło promujące Polskę,
• Znaleźć informację o nazwie swojej drużyny w internecie,
• Narysować mapę Polski z najważniejszymi miastami, rzekami, jeziorami …,
• Uzupełnić listę wielkich Polaków o to kim byli,
• Nauczyć się piosenki „Serce w plecaku”,
• Przygotować kilkuminutową musztrę dla pozostałych drużyn.