Nagrody w konkursie „Kaszubskie Madonny”

5 listopada 2018

W Starej Hucie po raz 14-ty wręczono nagrody w konkursie „Kaszubskie Madonny”. W tym roku laureatami zostali (od lewej): Amelka, Wera, Krzyś, Ania, Patrycja, Wiktoria i Ola za piękne malunki przedstawiające MB Ostrobramską i opis pielgrzymki do Ostrej Bramy po kaszubsku.