Pieszo po Lasach Mirachowskich

8 maja 2023

Uczniowie starszych klas pieszo wędrowali po okolicy poznając uroki Kaszubskiego