W Wilnie

21 maja 2023

Uczniowie najstarszych klas pojechali do Wilna, aby poznać to fascynujące miasto pełne polskich śladów w jego architekturze i pamięci. Udało nam się być w Ostrej Bramie, aby pokłonić się Ostrobramskiej, zwiedzić odbudowany Zamek Książąt Litewskich, na Górze Zamkowej spod Wieży Gedymina podziwiać panoramę miasta, zapalić znicze na grobach wielkich i tych bezimiennych Polaków walczących o niepodległość Polski na cmentarzach na Rossie, Bernardyńskim i na Antokolu, zdobyć Górę Trzech Krzyży. Byliśmy też w Trokach w zamku księcia Witolda Wielkiego i wileńskim Muzeum Adama Mickiewicza wysłuchując ciekawej gawędy o wieszczu. Podziwialiśmy urodę wileńskich kościołów: Św. Anny, Bernardynów, katedry, Św. Piotra i Pawła… Jedliśmy kartacze. Wędrowaliśmy wzdłuż Wilejki i Wilii. Wilno było pełne słońca i zapachu kwitnącego wszędzie bzu. To była piękna wyprawa.