Ważniejsze publikacje dotyczące szkoły w latach 1991-1999

23 grudnia 2008

Ksiażki:

 • Witold Bobrowski, Kaszubska Szkoła na Głodnicy, w: Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna, pod redakcją Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 • Witold Bobrowski, Kaszubska Szkoła na Głodnicy – szansa i nadzieja wyzwolenia, Głodnica – Gdynia 1996.
 • Kazimierz Kossak-Główczewski, Szkice z edukacji regionalnej – Europa – Regiony – Kaszubi, Wydawnictwo Rumina, Rumia – Głodnica 1996.
 • Witold Bobrowski, O elementarnej szkole kaszubskiej na Głodnicy, w: Pedagogia celestyna Freineta a edukacja regionalna, pod redakcją Wandy Frankiewicz i Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Witold Bobrowski, Głód rodnej mowy, czyli rzecz o Kaszubskiej Szkole na Głodnicy, w: Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, pod redakcją Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Witold Bobrowski, Prablemy zachawannja tojecnasci Kaszubau na polska-njamjeckim etnakyltyrnym pagraniczy, w: Tom VI prac naukowych Międzynarodowej Akademii Edukacji Mniejszości, Gorki-Brest 1999.
 • Witold Bobrowski, Edukacja międzykulturowa w kaszubskiej szkole w Głodnicy, w: Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, pod redakcjąJerzego Nikitorowicza i Mirosława Sobeckiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1999.

Ważniejsze artykuły w prasie:

 • Witold Bobrowski, Edukacja kaszubska, w: “Zrzesz Kaszëbskô – pismo Ludu Kaszubskiego”, 22 lutego 1992,
 • (kl), Pierwsza kaszubska szkoła, w: “Nasz Tygodnik Kartuzy”, 26. XI .1992,
 • Mariusz Szmydka, Kaszëbsko Spodlecznô Szkoła, w: “Nasz Tygodnik Kartuzy”, Nr 36(91) z 4.IX.1992,
 • Zenon Hinca, Kaszebsko szkoła na Głodnicy, w: “Nasz Tygodnik – Gryf Wejherowski”, Nr 14 (107) z 9 kwietnia 1993 r.,
 • Maria Tokarska, Od Głodnicy wieje wiatr, w: “Dziennik Bałtycki”, 1 lipca 1993,
 • I.G. i D.G., Kaszubska szkoła społeczna na Głodnicy, w: “Wiadomości Sierakowickie”, październik 1993
 • Kazimierz Kossak-Główczewski, Tryptyk niedokończony, w: “Pomerania”, nr 10, październik 1993 r.,
 • Zenon Hinca, Interes własny, czy…?, w: “Kurier Wejherowski”, nr 26 (60), 1 lipca 1994 r.,
 • Zbigniew Kosycarz, (fotoreportaż), w: “Głos Wybrzeża” 1994 r.,
 • Barbara Lasota, Akademia na Głodnicy, w: “Gospodyni”, 17/1993
 • André-Louis Sanguin i Agnieszka Puk, Entre disparition et renaissanse: les Kachoubes de la Poméranie polonaise, w: “Espace, Populations Societes, Nr 3 1994 r.,
 • Aleksandra Zdrojewska, Miejsce jak z kaszubskiej baśni, w: “Dziennik Bałtycki”, 7 kwietnia 1995 r.,
 • Witold Bobrowski, Dzyndzylyndzy, w: “Norda”, 28 sierpnia 1995.
 • Kazimierz Klawiter, Głodnica – likwidacja laboratorium?, w: “Norda”, 13 września 1995 r.,
 • Jan Antonowicz, Hamowanie nauki języka kaszubskiego, czy raczej ekspansja?, w: “Norda”, 13 września 1995 r.,
 • Kazimierz Netka, Głód “rodnej mowy”, w: “Dziennik Bałtycki”, 4 września 1995 r.,
 • (s. j.), Kaszubski bunt w Głodnicy, w: “Wieczór Wybrzeża”, 5 września 1995 r.,
 • Katarzyna Skrzydłowska, Kaszubska szkoła mniejszości, “Gazeta Wyborcza – Gazeta Morska”, 7 września 1995 r.,
 • Zenon Hinca, Zwyciężył? rozsadek, w: “Kurier Wejherowski”, nr 37, 1 13 września 1995 r.,
 • Zenon Hinca, Przewodniczący Rady Gminy w Lini bez zaufania, w: “Kurier Wejherowski”, nr 38 , 20 września 1995 r.,
 • Andreas Lorenz, Koppchen hinhalten, w: “Der Spiegel” 51/1995.
 • Kazimierz Netka, Mistrzowie opowiadań, w: “Dziennik Bałtycki”, 24 maj 1996 r.,
 • Kazimierz Netka, “Batory” dał na lekcje dla dorosłych, w: “Dziennik Bałtycki”, 30 maja 1996 r.,
 • Bogusława Engelbrecht, O funkcjonowaniu i perspektywach rozwoju szkoły na Głodnicy, w: “Echo Lini”, nr 4/ czerwiec 1996 r.,
 • Zenon Hinca, Nowe pomysły dyrektora Kaszubskiej Szkoły na Głodnicy, w: “Kurier Wejherowski”, nr 25 (163), 19 czerwca 1995 r.,
 • Bogusława Engelbrecht, O funkcjonowaniu i perspektywach rozwoju szkoły na Głodnicy – ciąg dalszy, w: “Echo Lini”, nr 4/ czerwiec 1996 r.,
 • Beata Jankowska, Przystanek Głodnica, w: “Głos Pomorza”, 22 grudnia 1997 r.,
 • Beata Jankowska, Walka o przetrwanie, w: “Głos Kaszëb”, 9 stycznia 1998 r.,
 • Wanda kiedrowska, Perełka czy czarna owca, w: “Kaszuby”, nr 5, 30 stycznia – 5 lutego 1998 r.,