Zaczynamy!

4 września 2023

Wszystko dobre co się dobrze kończy! Skończyły się długie wakacje i nadszedł dzień 4 września- dzień rozpoczęcia nauki w szkole. Jest trochę zmian wśród kadry pedagogicznej. Biologii będzie uczyć pani Marta, chemii pani Ula, a historii pan Tomek. Nowym wikarym jest ksiądz Marian i to on będzie teraz katechetą. Gotowych do nauki stawiło się 36 uczniów.