Zamiast śmieci wycieczka

21 kwietnia 2015

Na początku tego roku szkolnego postanowiliśmy zbierać makulaturę, puszki, plastikowe nakrętki … i zamienić je na pieniądze, które dołożymy do naszych wycieczek. Ostatnio – okazji Święta Ziemi- zbierając śmieci wzdłuż okolicznych dróg, jak zwykle, odkładaliśmy oddzielnie butelki zwrotne, puszki. I zawieźliśmy to wszystko do punktu skupu. Łącznie z podobnymi „skarbami” zebranymi przez ostatnie miesiące w Starej Hucie. Dostaliśmy za wszystko 170 zł! To są pieniądze, które dosłownie leżały na ulicy. Nasza ostatnia wyprawa „śmieciowa” zakończyła się na placu zabaw w Kobylaszu.